Argumentaatio ja tulkinta : laadullinen asennetutkimus lähestymistapana, Kari Mikko Vesala

Argumentaatio ja tulkinta

Laadullinen asennetutkimus lähestymistapana

Kari Mikko Vesala

Filosofia ja psykologia
Suomi, 2007
Gaudeamus

Kirjan aiheita

Internet, asenteet, pienet ja keskisuuret yritykset, maaseutuyrittäjät, maaseutuyritykset, maaseutu, maatilat, yrittäjät, yritykset, monialaisuus, asiakassuhde, asiakkaat, maatilayrittäjät, kvalitatiivinen tutkimus, tutkimus, metodologia, tutkimusmenetelmät, arvot, argumentointi, ennakkoluulot, mielipiteet, kielenkäyttö, tulkinta, diskurssianalyysi, haastattelututkimus, uskonnollisuus, yrittäjyys, kirkon työntekijät, muslimit, maahanmuuttajat, korkea-asteen koulutus, maatalousyrittäjät, diskurssi, naiset, syöminen, sosiaalityöntekijät, päihdeongelmaiset, terve järki, kasvatus, tietotekniikka, sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteet, research methods, research, social sciences, attitudes, opinions, urasuunnittelu, huumepolitiikka, asiantuntijuus, käytettävyys, hyöty, tiede, science, menetelmät.