Kansallisten instituutioiden muotoutuminen : suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900-1960, Petri Karonen

Kansallisten instituutioiden muotoutuminen

Suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900-1960

Petri Karonen

Historia
Historiallisia tutkimuksia : 267
Suomi, 2014
Suomalaisen kirjallisuuden seura

Millainen oli 1900-luvun alkupuolen historiakuva Suomessa? Miten kansallista yhteishenkeä rakennettiin suuren yleisön tietoteoksessa? Miksi vuotta 1809 korostettiin, mutta vuotta 1918 häivytettiin?

Kirja tutkii suositun ja vaikutusvaltaisen Oma Maa -kirjasarjan historiakuvaa vuosina 19001960. Näkökulma on instituutioissa: tarkasteltavina ovat hallinto, talous, sosiaaliturva, kansansivistys, tiedonvälitys ja perhe. Pitkään julkaistu kirjasarja antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden analysoida jatkuvuuksia ja muutoksia kansallisen historiankirjoituksen keskeisimpinä vuosikymmeninä. Artikkelikokoelma rakentaa ainutlaatuisen kuvan historiantutkimuksen historiasta ja historiapolitiikasta.

Teoksen kirjoittajat ovat historiantutkijoita Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä bo Akademissa.

Kirjan aiheita

Oma maa (kirjasarja), kapinaliikkeet, vastarinta, kansallinen identiteetti, Suomi, Cygnaeus Uno, Oma maa, koulutus, historia, koululaitos, kansanopetus, kansakoulu, oppikoulu, korkeakoulut, kansanopistot, ammatillinen koulutus, tietokirjallisuus, historiantutkimus, sotahistoria, puolustuspolitiikka, sodat, sotalaitokset, linnoitukset, historiankirjoitus, historiantutkijat, hallinto, hallintohistoria, hallitsijat, virkamiehet, poliittiset instituutiot, paikallishallinto, valtionhallinto, valtio, valtionmuodostus, valtiontalous, instituutiot, käsitykset, verotus, protestit, vastarintaliikkeet, separatismi, aktivismi, nuijasota, jääkäriliike, sisällissodat, 1918, kansalaissota, tiedonvälitys, lehdistö, yleisradiotoiminta, joukkoviestimet, kuulutukset, tiedotteet, sanomalehdet, kansallisuuskysymykset, kielipolitiikka, sensuuri, radio, televisio, Virkkunen Paavo, säädyt, parlamentarismi, kansanedustuslaitokset, valtiopäivät, säätyvaltiopäivät, parlamentit, oikeushistoria, lainsää̈däntö, oikeuslaitos, lainkäyttö, oikeusjärjestelmät, suomalaisuus, kustannustoiminta, kansanvalistus, historiapolitiikka, historiatietoisuus, kirkko, kirkkohistoria, kristinuskonto, uskonto, kristinusko, kansankirkko, herätysliikkeet, terveydenhuolto, sosiaaliturva, sosiaalihistoria, sivistys, perhe, perhekäsitykset, naisen asema, perhepolitiikka, avioliitto, modernisaatio, yhteiskunnallinen muutos, Alanen Aulis J, Gummerus Jaakko, Lindeqvist Karl Olof, Linkomies Edwin, Palmén Ernst Gustaf, Alanen Aulis J, 1906-1987, Lindeqvist K O., Linkomies Edwin, 1894-1963, Palmén E G., suomalaiset, evankelis-luterilainen kirkko, koulut, joukkoviestintä.