Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset : uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680-1702, Mika Sivonen

Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680-1702

Mika Sivonen

Historia, Uskonnot
Bibliotheca historica : 111
Suomi, 2007
Suomalaisen kirjallisuuden seura

Kirjan aiheita

Gezelius Johannes, 1647-1718, Sperling Göran, uskontopolitiikka, Ruotsin vallan aika, alueellinen identiteetti, Ruotsi, Inkeri, uskonnollinen identiteetti, inkeriläiset, vatjalaiset, ortodoksit, etnisyys, 1600-luku, ortodoksisuus, historia, integraatio, uskonnolliset vähemmistöt, Gezelius Johannes, Sperling Göran.