Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, Leena Viinamäki

Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen

Leena Viinamäki

Yhteiskunta ja politiikka, Tietotekniikka, Muut
Suomi, 2007
Tammi

Kirjan aiheita

triangulaatio, yhteiskuntatieteet, soveltava tutkimus, tutkimusmenetelmät, tutkimusaineisto, tutkimusetiikka, haastattelututkimus, kvantitatiivinen tutkimus, tilastomenetelmät, etnografia, toimintatutkimus, monitahoarviointi, arviointi, samhällsvetenskaper, tillämpad forskning, forskningsmetoder, forskningsmaterial, forskningsetik, intervjuundersökning, kvantitaviv forskning, statistiska metoder, etnografi, aktionsforskning, utvärdering, oppaat, survey-tutkimus, opinnäytteet, metodologia, tiede, tutkimus, etiikka, science, research, ethics, Social Sciences, Research, Methods, Ethics Research, tilastot, haastattelumenetelmät.