Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen : johdatus ymmärtävään sosiologiaan, Alfred Schütz

Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen

Johdatus ymmärtävään sosiologiaan

Alfred Schütz Veikko Pietilä

Yhteiskunta ja politiikka
Suomi, 2007
Vastapaino

Kirjan aiheita

Schütz Alfred, sosiologit, filosofit, sosiologia, fenomenologia, Weber Max, Schutz Alfred, toimintateoria, semantiikka, arkielämä, elämys, sosiaalinen käyttäytyminen, sosiaalinen ympäristö, elämismaailma, arki, etnometodologia, sociologi, fenomenologi, social miljö, levnadsvärld, vardagsliv, vardag, filosofia, sociology, philosophy, yhteiskuntafilosofia, politiikan sosiologia, ymmärtävä sosiologia.