Suomenlahti : alkumerestä nykymereksi, Kaisa Pajanen

Suomenlahti

Alkumerestä nykymereksi

Kaisa Pajanen

Luonnontieteet, Yhteiskunta ja politiikka
Suomi, 2005
Rakennusalan kustantajat : Kustantajat Sarmala

Kirjan aiheita

meret, Suomenlahti, saaristot, luonto, maisema, perinnemaisema, luontokohteet, kasvillisuus, eläimistö, linnusto, hylkeet, kalasto, pohjaeläimistö, tulokaslajit, ekosysteemit, ympäristön tila, ympäristöhaitat, ympäristönsuojelu, geologia, historia, merigeologia, Tallinna, Helsinki, merialueet, hav, skärgårdar, havsområden, naturen, Finska viken.