Sarjassa esiintyvät teemat
Heidegger Martin, Jaspers Karl, Merleau-Ponty Maurice, eksistentialismi, fenomenologia, filosofia, filosofit, hermeneutiikka, historia, kognitio, käsitteet, käsittely, psykiatria, psykoanalyysi, puhe, symbolit, tekoäly, tieteenfilosofia, tietoisuus, tutkimus.

Kieli
Suomi, englanti


Suomi

TeosOsaVarasto
Fenomenologinen vuosikirja 1992XXXVII
Dasein-analyysi : eksistentiaalinen psykoanalyysivol 55
Filosofian tulevaisuusvol 47
Tästä jonnekin muualle : polkuja Heideggeristavol 40
Filosofisia iskuja : kirjoituksia Martti Kuokkasen 50-vuotispäivän kunniaksi65
Tahto61
Merkitys45
Pohdin. 8, Huhtikuu 199342
Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian menetelmänä : maailmankuvan kokonaisrakenteen erittelyä ihmistä koskevien tieteiden kysymyksissä41
Filosofin taito : filosofian opiskelijaseminaari 199238
Pohdin : filosofinen aikakauskirja. 731
Kannettava filosofinen sanakirja27
Filosofian merkitys : filosofian opiskelijaseminaari 199125
Ihmisen tiedonkäsittely, symbolien manipulointi ja konnektionismi22
Nuoruuden viisaus ja muita kirjeitä peruskysymyksestä15
Liikunta tienä kohti varsinaista itseä : liikunnan projektien fenomenologinen tarkastelu12
Pohdin : filosofinen aikakauskirja ajankohtaisin artikkelein. 3, marraskuu9
Filosofian opiskelijaseminaari 1990 : mitä on filosofian opiskeleminen?8
Pohdin : [filosofinen aikakauskirja ajankohtaisin artikkelein]. Huhtikuu 19906
Varhaisia kirjoituksia & bibliografia 1950-19895
Kauneus : filosofisen estetiikan ongelmia : Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio Tampereella 19874
Filosofia ja kaunokirjallisuus3
Fenomenologeja : maailma minussa - minä maailmassa : filosofian tutkijaseminaari 19881

Englanti

TeosOsaVarasto
Theory of evolution - in need of a new synthesis?vol 50