Sarjassa esiintyvät teemat
Aineeton perintö, Benjamin Walter, Certeau Michel de, Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Levi Giovanni, Nora Pierre, The return of Martin Guerre, annalistinen historiantutkimus, historiantutkijat, historiantutkimus, mentaliteettihistoria, metodologia, mikrohistoria, muistitieto.

Kirjailijat
Matti Peltonen
Tapani Suominen
Pertti Suhonen
Kieli
Suomi