Sarjassa esiintyvät teemat
Lappi, arkeologia, arviointi, biodiversiteetti, jätehuolto, jätteet, kulttuurimaisema, kulttuuriympäristö, käsittely, muinaisjäännökset, rakennettu ympäristö, rakennusperintö, rakennussuojelu, vedenlaatu, vesiensuojelu, vesistöt, ympäristö, ympäristön tila, ympäristönsuojelu, ympäristövaikutukset.

Aihealueet
Electronic books.

Kieli
Suomi, ruotsi, englanti
ISSN

1238-7312
1796-1637Suomi

TeosOsaVarasto
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 : taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista : Hannele Nyroos ... [et al.] (toim.)55/2006
Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa : lähtökohtia arviointiin51/2006
Suomen vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelut45/2007
Hydrologinen vuosikirja 2001-2005 = Hydrological yearbook 2001-200544/2007
Vuokratalon uusi elämä42/2006
Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö tierakentamisessa : lainsäädännöllisiä kehitysnäkymiä41/2006
Viljelytoimenpiteet ja vesistökuormitus ympäristötukitiloilla vuosina 2003-200540/2007
Happamuuden aiheuttamat vesistöhaitat ja niiden torjuntakeinot Sanginjoella37/2012
Kerrostalon julkisivukorjaus : julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta37/2009
Kuopio 2015 : jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki36/2007
Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi : Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2006-2016 : Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2006-201635/2007
Hämeen ympäristö muutoksessa : kaksikymmentä vuotta ympäristön huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella34/2011
Eletty, koettu maisema : näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan34/2007
Raivaajien ja rakentajien Salla : Sallan kulttuuriympäristöohjelma31/2012
Asukasbarometri 2010 : asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä31/2011
Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely : TuKos-hankkeen loppuraportti30/2011
Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot - haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon : VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti26/2011
Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla24/2008
Ympäristön seuranta Suomessa 2006-200824/2006
Kooste vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista vuoteen 201523/2011
Vesistöjä ja vaaramaisemia : Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma22/2011
Extreflood : tulvariskien hallinta yhdyskuntasuunnittelussa22/2006
Toiveet ja todellisuus : nuorten asuminen 20142015, 2
Entistä Keminkylää : Savukosken kulttuuriympäristöohjelma20/2012
Ikääntyneiden asumisratkaisut vuoden 2004 Asumis- ja varallisuustutkimuksen valossa20/2008
Analyysi maatalouden ympäristötukijärjestelmästä 2000-200619/2007
Kyrönjoen yläosan vesistötöiden vaikutus ja Kyrönjoen tila vuosina 1975-200318/2006
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 : taustaraportti16/2007
Meren ja teollisuuden kaupunki : Kemin kulttuuriympäristöohjelma15/2013
Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä14/2008
Hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja notkeanäkinruoho (Najas flexilis) : Suomen uhanalaisia lajeja13/2011
Simojoen tila ja kunnostus : Simojoki-Life13/2007
Luonnon monimuotoisuus ja saamelaiset : biologista monimuotoisuutta koskevan artikla 8(j):n toimeenpanoa tukeva selvitys Suomen Saamelaisalueella12/2011
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt : kehitysvertailuja 2005-205012/2010
Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu11/2013
Ympäristön seuranta Suomessa 2009-201211/2009
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 : valtioneuvoston periaatepäätös = Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015 : statsrådets principbeslut10/2007
Mutterikuistien kylät : Simon kulttuuriympäristöohjelma9/2013
Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980-20059/2007
Hydrologinen vuosikirja 2006-2010 = Hydrological yearbook 2006-20108/2012
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 1, Tulokset ja arvioinnin perusteet8/2008
Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet vesienhoitosuunnitelmassa8/2006
Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus6/2010
Oulun läänin alueellinen jätesuunnitelma : jätehuollon kehittämisohjelma vuosille 2008-20186/2008
Liikennemelun terveysvaikutusten tutkiminen5/2009
"Ommie maesemie" pirtin ikkunasta Posiolla : Posion kulttuuriympäristöohjelma4/2012
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot : paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)3/2014
Ympäristömelun vaikutukset3/2007
Maatalousympäristön päiväperhosseuranta 1999-20082/2010
Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 20131/2014