VuosiKirjaVarasto
2013 Taju : äidinkieli ja kirjallisuus 9
2013 Kielitajuinen : äidinkieli ja kirjallisuus 9 : oppilaan oma kirja
2013 Kielitaitoinen : äidinkieli ja kirjallisuus 7 : oppilaan oma kirja
2013 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 3, Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
2012 Voima : äidinkieli ja kirjallisuus 8 : opettajan oma
2010 Äidinkieli ja kirjallisuus - Kurssivihko 5 - Teksti tyyli ja konteksti
2009 Äidinkieli ja kirjallisuus - Kurssivihko 9 - Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
2009 Äidinkieli ja kirjallisuus, kurssivihko 9 kirjoittaminen ja nykykulttuuri
2008 Kielitajuinen : äidinkieli ja kirjallisuus 9 : ratkaisuja
2007 Taju : äidinkieli ja kirjallisuus 9 : opettajan oma
2006 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 8, Tekstitaitojen syventäminen
2006 Voima : äidinkieli ja kirjallisuus 8
2006 Kielivoimainen : äidinkieli ja kirjallisuus 8 : ratkaisuja
2006 Kielivoimainen : äidinkieli ja kirjallisuus 8 : oppilaan oma kirja
2006 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 9, Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
2005 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 4, Tekstit ja vaikuttaminen
2005 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 5, Teksti, tyyli ja konteksti
2005 Kielitaitoinen : äidinkieli ja kirjallisuus 7 : ratkaisuja
2005 Taito : äidinkieli ja kirjallisuus 7
2005 Taito : äidinkieli ja kirjallisuus 7 : opettajan oma
2004 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kielenhuollon vihko
2004 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 1, Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
2004 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 2, Tekstien rakenteita ja merkityksiä
2000 Äidinkieli ja kirjallisuus. Puhumisen vihko
2000 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 6, Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
2000 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kirjoittamisen vihko
1999 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 4, Kielen valta
1999 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 5, Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä
1998 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja
1998 Äidinkieli ja kirjallisuus. Kurssivihko 3, Tekstin rakentuminen ja tulkitseminen
1997 Äidinkieli. Puhumisen vihko
1996 Äidinkieli. Kurssivihko F : kieli, kirjallisuus ja identiteetti
1996 Äidinkieli. Kirjoittamisen vihko
1995 Äidinkieli. Kurssivihko E : kirjallisuus aikansa ilmentäjänä
1995 Äidinkieli. Kurssivihko D, Kielen valta
1995 Äidinkieli. Kurssivihko C : tekstin rakentuminen ja tulkitseminen
1994 Äidinkieli. Kurssivihko B : taiteesta omaan ilmaisuun
1994 Äidinkieli. Kurssivihko A : kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona