VuosiKirjaVarasto
2011 Kipinät : seitsemän helppoa kirjaa hauskoista eläimistä
2006 Kul-ta-kut-ri ja kol-me kar-hu-a
2006 Punahilkka
2006 Kultakutri ja kolme karhua
2006 Prin-ses-sa Ruu-su-nen
2006 Pu-na-hilk-ka
2006 Prinsessa Ruusunen
2001 Aa-si ui : suuraakkoset
2001 Su-si o-saa, aa-si o-saa : suuraakkoset
2001 Nor-su on i-so : suuraakkoset
2001 Mis-sä nor-su on? : suuraakkoset
2001 Min-ne mar-su me-ni? : suuraakkoset
2001 Mi-kä näis-tä tulee? : suuraakkoset
2001 Mi-tä di-no tah-too teh-dä? : suuraakkoset
2001 aa-si ui
1998 Helppis : helppolukuisia lasten- ja nuortenkirjoja