VuosiKirjaVarasto
2008 Kielitieteellisen analyysin harjoituksia
2004 Yleinen kielitiede
2000 Finnische Grammatik
2000 E. N. Setälä vaarallisilla vesillä : tieteellisen vallankäytön, käyttäytymisen ja perinteen analyysi
1997 Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen
1995 Nykysuomen lauseoppia
1995 Normit, kielenkäyttö ja kieliopit
1990 BETA-ohjelma kielentutkijan apuvälineenä
1987 Pikku lisä aikakauslehti Virittäjän historiaan
1985 Beta-järjestelmä
1983 Suomen kielen äänne- ja muotorakenne
1982 Suomi vieraana kielenä
1980 Suomen tekstilauseiden piirteitä : kvantitatiivinen tutkimus
1977 Johdatusta yleiseen kielitieteeseen
Fred Karlsson