VuosiKirjaVarasto
2015 Hyvän elämän filosofiaa
2014 Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä
2014 Eino Kaila metafysiikan kriitikkona
2013 Talous ja filosofia
2011 Dynaaminen sivistysyliopisto : sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987-2010
2008 Tarkemmin ajatellen : kansakunnan henkinen tila
2006 J. V. Snellman - filosofi ja valtio-oppinut
2005 Eino Kaila vitalismin kumoajana
2005 Nykyajan etiikka : keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä
2003 Totuuden rakastaminen : tieteenfilosofisia esseitä
2002 Wienin piiri
2002 Nykyajan filosofia
2000 Maailman henkinen tila ja tulevaisuus
2000 Professori Ilkka Niiniluoto taustoitti arvokeskustelua
1997 Johdatus tieteen filosofiaan : käsitteen- ja teorianmuodostus
1997 Järki
1996 Euroopan henkinen tila ja tulevaisuus
1996 Esipuhe
1996 Mitä on olla eurooppalainen?
1996 Tunteet
1994 Järki, arvot ja välineet : kulttuurifilosofisia esseitä
1994 Suomen henkinen tila ja tulevaisuus
1992 Valitut teokset. 2, 1936-58
1990 Maailma, minä ja kulttuuri : emergentin materialismin näkökulma
1990 Valitut teokset. 1, 1910-35
1989 Informaatio, tieto ja yhteiskunta : filosofinen käsiteanalyysi
1988 Minä : Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 13.-14.1.1986 järjestämän kollokvion esitelmät
1986 Tulevaisuus : juhlakirja akateemikko Georg Henrik von Wrightin 70-vuotispäivän 14.6.1986 kunniaksi
1986 Vuosisatamme filosofia
1986 Johdatus tieteelliseen ajatteluun
1984 Ihmiskäsitysten filosofia
1984 Tiede, filosofia ja maailmankatsomus : filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta
1984 Johdatus tieteenfilosofiaan - Käsitteen- ja teorianmuodostus
1983 Tieteellinen päättely ja selittäminen
1980 Luentoja semanttisen informaation teoriasta
1980 Johdatus tieteenfilosofiaan : käsitteen- ja teorianmuodostus
1980 Totuus : Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kotimainen tutkijakollokvio, Helsinki 14.-15.1.1980
1976 Tieteellisen käsitteen- ja teoriamuodostuksen perusteita
1974 Matemaattinen logiikka
1973 Matemaattinen logiikka. 1

Englanti

VuosiKirjaVarasto
1996 Acta Philosophica Fennica Vol. 61 1996 - Methods of Philosophy and the History of Philosophy
Ilkka Niiniluoto