VuosiKirjaVarasto
2013 Pohjoisen taivaan alla
1999 Suomen murteet - Murrekartasto
1994 Suomen EU-maatalousratkaisu ja kansalliset tuet
1985 Maatalouden omavaraisuus Suomessa vuosina 1970-83 = Self-sufficiency of Finnish agriculture in 1970-1983
1984 Suomen maatalous vuonna 1983
1981 Tuotantorajoitusten vaikutus maatalouteen ja koko kansantalouteen
1979 Suomen maatalous vuonna 1978
1974 Julkistalouden vaikutus suhdannevaihteluihin
1973 Ajankohtaista maatalousekonomiaa = Current topics in agricultural economics
1969 Suomen murteet III - Murrekartasto
1965 Eestiläis-suomalainen sanakirja - Eesti-oome Sonaraamat
1961 Eestin kielen oppikirja oppikouluja ja seminaareja varten
1959 Hyvää vapaata Suomea - Ohjekirja suomen kielen käyttäjille
1949 Suomen kielen ohjesanastoa
1948 Tieteen matkamiehen uusia elämyksiä - Murrosvuodet 1918 - 1924
1945 Tieteen matkamiehenä
1944 Sotiva Suomi
1934 Suomen kielioppi oppikouluille ja seminaareille
1934 Suomen kielioppi : oppikouluille ja seminaareille
1932 Lukukappaleita vatjan kielen opiskelijoille
1930 Viipurilaismurteet - kielennäytteitä
1930 Suomen murteet II. murrealueet
1930 Viipurilaismurteet : kielennäytteitä
1930 Lounaismurteet - kielennäytteitä
1930 Savolaismurteet : kielennäytteitä
1930 Hämäläismurteet - kielennäytteitä
1930 Lounaismurteet : kielennäytteitä
1930 Eestin kielen oppikirja - oppikouluja ja seminaareja varten
1930 Hämäläismurteet : kielennäytteitä
1930 Savolaismurteet - kielennäytteitä
1929 Eestin kielen äännehistoria