VuosiKirjaVarasto
2016 Iloa ongelmanratkaisuun
2000 Johdatus matemaattisten aineiden didaktiikkaan
1997 Tiedeopetus kouluissa : mitä tiede ja tieteellisyys merkitsevät
1997 Kohti koulutuksen ja työelämän moninaisuutta -konferenssi = Towards the Diversity of Training and Working Life -Conference : 26.-27.9.1997 Helsinki, Finland
1996 Opettajankoulutuksen uudet haasteet : XIII matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Helsingissä 21.-23.9.1995
1995 Mars matkaan : esiopetuksen ympäristö- ja luonnontieto. Lapsen kirja
1995 Mars matkaan : esi- ja alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontieto. Opettajan materiaali
1994 Oppilaiden käsityksiä lämmöstä ja lämpötilasta
1994 Luonnontieto koulussa
1994 Yläasteen oppilaiden käsityksiä liukenemisesta ja palamisesta
1993 Paperilla paperista : tietopaketti kouluille paperin valmistuksesta
1992 Oppilaiden käsitykset valo-opin ilmiöistä ja niiden ottaminen huomioon opetuksessa
1990 Opettajankoulutus ja koulun uudet työtavat : matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Helsingissä 29.-30.9.1989
1983 Lukiofysiikka : työkurssi
1982 Lukiofysiikka. Kurssi 2, Yleinen oppimäärä : toimiva ja vaikuttava ihminen
1981 Lukiofysiikka. Kurssi 1, Yleinen oppimäärä : tutkiva ja keksivä ihminen
1975 Fysiikan peruskurssi lukioluokille
1974 Selvitys fysiikan laitoksen toiminnasta ja tilantarpeesta matemaattis-luonnontieteellisen osaston suunnitteluprojektia varten