VuosiKirjaVarasto
2008 Kostean ilman termodynamiikka, tilapiirrokset ja reaalikaasut
2004 Termodynamiikan ja lämmönsiirto-opin taulukoita
2004 Aineensiirto-oppi
2002 Lämmönsiirto-oppi
2002 Termodynamiikan perusteet
1998 Sintrattujen lämmönsiirtimien valmistus ja ominaisuuksien mittaus
1998 Osmoosiprojekti
1998 Kitkallinen virtaus : luennot keväällä 1998.
1997 Entropiataseiden käyttö energiataseiden rinnalla esimerkkitehtaan prosessitarkastelussa : raportti. Panu K. Mustakallio, Markku J. Lampinen