VuosiKirjaVarasto
1993 Kreikka : kulttuuri- ja matkaopas
1992 EUR : kansalaisen Eurooppa- ja EY-tieto
1989 Meidän maailma. 6, Kokeet
1989 Meidän maailma. 6, Työkirja : yleismaantietoa sekä Aasian, Australian ja Oseanian maantietoa
1989 Meidän maailma. 5, Työkirja : ratkaisut : yleismaantietoa sekä Euroopan ja Afrikan maantietoa
1989 Meidän maailma. 5, Opettajan kirja : yleismaantietoa sekä Euroopan ja Afrikan maantietoa
1989 Meidän maailma. 6, Opettajan kirja : yleismaantietoa sekä Aasian, Australian ja Oseanian maantietoa
1989 Meidän maailma. 5, Kokeet
1989 Meidän maailma. 6, Työkirja : ratkaisut : yleismaantietoa sekä Aasian, Australian ja Oseanian maantietoa
1988 Meidän maailma. 4, Kokeet
1988 Meidän maailma. 3, Opettajan kirja : karttatietoa, kotiseutuoppia, Suomen maantietoa, Pohjolan maantietoa
1988 Meidän maailma. 6, Yleismaantietoa sekä Aasian, Australian ja Oseanian maantietoa
1988 Meidän maailma. 5, Työkirja : yleismaantietoa sekä Euroopan ja Afrikan maantietoa
1988 Meidän maailma. 4, Opettajan kirja : karttatietoa, Suomen ja Pohjolan maantietoa
1988 Meidän maailma. 5, Yleismaantietoa sekä Euroopan ja Afrikan maantietoa
1987 Meidän maailma. 4, Työkirja : ratkaisut : karttatietoa, Suomen ja Pohjolan maantietoa
1987 Meidän maailma. 4, Työkirja : karttatietoa, Suomen ja Pohjolan maantietoa
1987 Meidän maailma. 4, Karttatietoa, Suomen ja Pohjolan maantietoa
1986 Meidän maailma. 3, Karttatietoa, kotiseutuoppia, Suomen maantietoa, Pohjolan maantietoa : työkirja : ratkaisut
1986 Meidän maailma. 3, Karttatietoa, kotiseutuoppia, Suomen maantietoa, Pohjolan maantietoa : työkirja
1986 Meidän maailma. 3, Karttatietoa, kotiseutuoppia, Suomen maantietoa, Pohjolan maantietoa
1985 Tutkimme ympäristöämme. 3-4, Työkirja : vastauskirja
1984 Tutkimme ympäristöämme. 3-4, Työkirja
1982 Meidän maailma. 6, Tekstiosa : luontoa ja ihmisten toimintaa Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Oseaniassa
1982 Meidän maailma. 6, Opettajan opas : tekstiosa : luontoa ja ihmisten toimintaa Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Oseaniassa
1982 Meidän maailma. 5, 5. lk : kokeet 1-5
1982 Historian maailma. 6, Opiskeluosa
1982 Historian maailma. 5, Opiskeluosa ; ratkaisut
1982 Historian maailma. 6, Opiskeluosa : ratkaisut
1982 Meidän maailma. 6, 6. lk : kokeet 1-7
1981 Meidän maailma. 5, Opettajan opas : tekstiosa : luontoa ja ihmisen toimintaa Euroopan maissa
1981 Tutkimme ympäristöämme. 3, Työkirja
1981 Tutkimme ympäristöämme. 4, Työkirja
1981 Meidän maailma. 5, Tekstiosa : luontoa ja ihmisen toimintaa Euroopan maissa
1981 Tutkimme ympäristöämme. 3, Työkirja : vastauskirja
1981 Tutkimme ympäristöämme. 4, Työkirja : vastauskirja
1981 Tutkimme ympäristöämme. 3-4, Opettajan kirja
1980 Meidän maailma. 3, 3. lk : kokeet 1-7
1980 Meidän maailma. 4, 4. lk : kokeet 1-7
1980 Ympäristöni. 4, Kokeet 1-5 : 10 oppilaalle
1980 Tutkimme ympäristöämme. 3-4
1980 Ympäristöni. 1e, Peruskoulun ensimmäisen luokan ympäristöoppi : syyslukukausi
1979 Ympäristöni. 4, Tekstiosa : peruskoulun neljännen luokan ympäristöoppi
1979 Ympäristöni. 3, Opiskeluosa : peruskoulun kolmannen luokan ympäristöoppi ; opiskelutehtävien ratkaisut
1979 Meidän maailma. 4, Tekstiosa : luontoa ja ihmisten toimintaa Pohjolassa
1979 Ympäristöni. 4, Opiskeluosa : peruskoulun neljännen luokan ympäristöoppi ; opiskelutehtävien ratkaisut
1979 Ympäristöni. 2e, Peruskoulun toisen luokan ympäristöoppi : kevätlukukausi
1979 Meidän maailma. 3, Tekstiosa : luontoa ja ihmisten toimintaa Suomessa
1979 Ympäristöni. 4, Opiskeluosa : peruskoulun neljännen luokan ympäristöoppi
1978 Meidän maailma. 3, Luontoa, ihmisen toimintaa ja sen tuloksia Suomessa
1978 Ympäristöni. 1, Syyslukukausi : opettajan opas
1978 Ympäristöni. 3, Tekstiosa : peruskoulun kolmannen luokan ympäristöoppi
1978 Ympäristöni. 1, Kokeet 1-7 : 10 oppilaalle
1978 Ympäristöni. 2, Kokeet 1-8 : 10 oppilaalle
1978 Historian maailma. 6, Kokeet 1-8
1978 Historian maailma. 5, Diagnostinen koe 9 : oppijakso 5.1.-5.4
1978 Ympäristöni. 3, Kokeet 1-5 : 10 oppilaalle
1978 Ympäristöni. 3, Opiskeluosa : peruskoulun kolmannen luokan ympäristöoppi
1978 Ympäristöni. 3, Opettajan opas
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 2 : jakso 2 : kallio ja maaperä
1977 Meidän maailma. 3, Opiskeluosa
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 3 : jakso 3 : elämää meren rannalla
1977 Meidän maailma. 4, Luontoa ja ihmisen toimintaa Pohjolassa : tekstiosa
1977 Ympäristöni. 3, Peruskoulun kolmannen luokan ympäristöoppi : opiskelutehtävien ratkaisut
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 4 : jakso 4 : tuhansien järvien maa
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 5 : jakso 5 : Maaseudun työelämää
1977 Ympäristöni. 2e, Peruskoulun toisen luokan ympäristöoppi : syyslukukausi
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 6 : jakso 6 : kaivokselta tehtaaseen
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 7 : jakso 7 : poroja ja turisteja
1977 Meidän maailma. 4, Opiskeluosan ratkaisut
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 8 : jakso 8 : miten kaupungeissa eletään
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 9 : jakso 9 : matkustamme Suomessa
1977 Historian maailma. 5 E, Teksti- ja opiskeluosa : propedeuttinen kurssi
1977 Meidän maailma. 6, Kokeet 1-7 : 10 oppilaalle
1977 Meidän maailma. 3, Diagnostinen koe 1 : jakso 1 : tutustumme karttaan
1976 Ympäristöni. 1e, Peruskoulun ensimmäisen luokan ympäristöoppi : kevätlukukausi
1975 Ympäristöni. 3, Peruskoulun kolmannen luokan ympäristöoppi
1975 Ympäristöni. 3, Kokeet 1-3 : 10 oppilaalle
1975 Historian maailma. 6, Opettajan opas
1974 Ympäristöni. 2, Opettajan opas : kevätlukukausi
1974 Meidän maailma. 8, Jatko-osa 2 : kokeilumoniste
1974 Ympäristöni. 1, Peruskoulun ensimmäisen luokan ympäristöoppi : kevätlukukausi
1974 Meidän maailma. 8, Opettajan opas : kokeilumoniste
1974 Historian maailma. 8, Perusosa 5 : historian pitkittäisleikkauksia
1974 Ympäristöni. 4, Peruskoulun neljännen luokan ympäristöoppi
1974 Historian maailma. 7, Ratkaisut
1974 Historian maailma. 7, Opettajan opas
1974 Historian maailma. 8, Opettajan opas
1974 Historian maailma. 5, Propedeuttinen kurssi : opiskeluosa
1974 Meidän maailma. 8, Perusosa 3 : ihminen vaikuttaa ympäristöönsä : kokeilumoniste
1974 Historian maailma. 8, Perusosa 4 : Suomi sotien jälkeen
1974 Meidän maailma. 8, Perusosa 2 : ihminen eri ilmastovyöhykkeissä : kokeilumoniste
1974 Historian maailma. 6, Opiskeluosan ratkaisut
1974 Meidän maailma. 6, Luontoa ja ihmisen toimintaa Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Oseanissa : tekstiosa
1974 Ympäristöni. 1, Opettajan opas : kevätlukukausi
1974 Meidän maailma. 8, Ratkaisut : kokeilumoniste
1974 Historian maailma. 8, Ratkaisut
1974 Ympäristöni. 2, Peruskoulun toisen luokan ympäristöoppi : kevätlukukausi
1974 Meidän maailma. 8, Jatko-osa 3 : kokeilumoniste
1973 Historian maailma. 8, Perusosa 2 : kansainvälinen politiikka vuoden 1945 jälkeen
1973 Meidän maailma. 7, Perusosa 5 : Latinalaisen Amerikan maantietoa : 2. kokeilumoniste
1973 Ympäristöni. 1, Peruskoulun ensimmäisen luokan ympäristöoppi : syyslukukausi
1973 Historian maailma. 8, Perusosa 1 : 1920-luvulta toisen maailmansodan jälkiselvittelyihin
1973 Meidän maailma. 7, Perusosa 4 : Latinalaisen Amerikan maantietoa : 1. kokeilumoniste
1973 Ympäristöni. 2, Opettajan opas : syyslukukausi
1973 Meidän maailma. 7, Perusosa 3 : Kanadan ja napaseutujen maantietoa : kokeilumoniste
1973 Historian maailma. 5, Opiskeluosa
1973 Historian maailma. 7, Perusosa 3 : imperialismi 1800-luvulla
1973 Meidän maailma. 5, (Luontoa ja ihmisen toimintaa Euroopan maissa) : opiskeluosa
1973 Historian maailma. 5, Tekstiosa
1973 Historian maailma. 5, Opiskeluosan ratkaisut
1973 Historian maailma. 6, Tekstiosa
1973 Ympäristöni. 4, Kokeet 1-4 : 10 oppilaalle
1973 Historian maailma. 5, Propedeuttinen kurssi : tekstiosa
1973 Meidän maailma. 6, Luontoa ja kulttuuria Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Polynesiassa : opiskeluosa : kokeilumoniste
1973 Meidän maailma. 7, Jatko-osa 3 : kokeilumoniste
1973 Ympäristöni. 4, Opettajan opas
1973 Ympäristöni. 2, Peruskoulun toisen luokan ympäristöoppi : syyslukukausi
1973 Historian maailma. 5, Opettajan opas
1973 Meidän maailma. 5, Luontoa ja ihmisen toimintaa Euroopan maissa : tekstiosa
1973 Historian maailma. 7, Perusosa 4 : ensimmäinen maailmansota ja Neuvostoliiton synty
1973 Meidän maailma. 6, Luontoa ja ihmisen toimintaa Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Polynesiassa : tekstiosa : kokeilumoniste
1973 Historian maailma. 6, Opiskeluosa : kokeilumoniste
1973 Historian maailma. 7, Perusosa 5 : itsenäisen Suomen synty
1972 Meidän maailma. 7, Perusosa 2 : Yhdysvaltain maantietoa : 2. kokeilumoniste
1972 Meidän maailma. 7, Perusosa 1 : Yhdysvaltain maantietoa : 1. kokeilumoniste
1972 Historian maailma. 7, Perusosa 1/1800-luvun alkupuoli
1972 Historian maailma. 7, Perusosa 2 : Pohjoismaat 1800-luvulla
1972 Meidän maailma. 8, Perusosa 1 : maapallo ja aurinkokunta : kokeilumoniste