VuosiKirjaVarasto
2004 Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä : kumppanuusjohtamisen tarkastelua hyödyntäen Harava-projektin työverstaan tuloksia
2000 Onnistunut projekti : opas kunta-alan projektityöskentelyyn
1999 Kuntien aravavuokratalojen omistajapolitiikan kehittäminen
1999 YH:n asukaslähtöinen isännöinti : kehitystä arjen haasteisiin : 1939-1999
1996 Kohti uutta suunnittelua : Asuntoalueen uusi suunnittelujärjestelmä -projektin loppuraportti
1995 Paikallista asuntopolitiikkaa paikallisiin tarpeisiin : asunto-ohjelmoinnin kehittäminen kunnissa
1995 Häätö-projekti : yhteistyön ja menettelytapojen kehittäminen häätöjen välttämiseksi
1994 Suunnitteluyhteistyötä yksin, yhdessä ja erikseen : Hyvä Vuosaari -projektin ja Kekkola-projektin seurantatutkimus
1993 Osallisuus, yhteistyö, valta, muutos... : asuinalueen uusi suunnittelujärjestelmä
1990 Rakenteellisen sosiaalityön pakko ja mahdollisuudet
1988 Asukasrakenne ja sosiaalinen toimivuus Länsi-Pasilassa
1984 Asuinympäristön vaikutus sosiaalisten epäkohtien syntymiseen ja vastaavien kustannusten muodostumiseen : kaavoitusten vaikutus asumisen laatuun ja kustannuksiin Helsingissä