VuosiKirjaVarasto
1998 Oikeudenkäyntimenettely
1997 Asunto-osakeyhtiöt
1997 Arvopaperimarkkinalaki ja muuta arvopaperilainsäädäntöä
1997 Säteily- ja ydinturvallisuus ; Ydinvastuu
1997 Tielait
1997 Perintö
1996 Hallintomenettely
1996 Kustannustoimittajat 1962-1996 : matrikkeli = matrikel