VuosiKirjaVarasto
2015 Lakean lailla : näkökulmia asumiseen : 1975-2024
2004 Hiljaisuuden keitaat Satakunnassa - HiljaPiSa
1997 Kansalaisten kokemuksia YVA-menettelyyn osallistumisesta
1995 Asukkaiden yhteistyö voimavaraksi
1995 Asukkaiden yhteistyö voimavaraksi : opas asukkaille
1994 Ympäristövaikutusten arviointimenettely
1993 Ympäristövaikutusten arviointimenettely paikallisissa tiehankkeissa
1991 Ympäristövaikutusten arviointiselostus : maantie 5053