VuosiKirjaVarasto
2010 Kummalasta Telkkään : sata vuotta Kustavin kesähistoriaa
2009 Vihreän lampun taika : Eero Tommila, kemisti
2008 Suomen autonomian synty 1808-1819
2008 Usko ja valistus : Niinisen perheen tarina
2003 Suomen tieteen vaiheet
2002 Suomen tieteen historia. 4, Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien
2001 Suomen tieteen historia. 1, Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle
2000 Suomen hallitsijat : kuninkaat, keisarit ja presidentit
2000 Suomen tieteen historia. 2, Humanistiset ja yhteiskuntatieteet
2000 Suomen tieteen historia. 3, Luonnontieteet, lääketieteet ja tekniset tieteet
1999 Suuri adressi
1999 Sata vuotta tieteellisten seurain yhteistoimintaa
1998 Miten meistä tuli historian tohtoreita
1998 Sanomia kaikille : Suomen lehdistön historia
1996 Edwin Linkomies : suomalainen vaikuttaja
1992 Tunne yliopistosi : puheita ja kirjoituksia
1992 Suomen lehdistön historia. 10, Aikakauslehdistön historia : aikakauslehdistön kehityslinjat
1991 Suomen lehdistön historia. 8, Aikakauslehdistön historia : yleisaikakauslehdet
1991 Suomen lehdistön historia. 9, Aikakauslehdistön historia : erikoisaikakauslehdet
1989 Suomen historiankirjoitus : tutkimuksen historia
1989 Herää Suomi : suomalaisuusliikkeen historia
1989 Suomen historiankirjoitus - Tutkimuksen historia
1989 Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia
1988 Suomen lehdistön historia. 6, Hakuteos Kotokulma-Savon lehti : sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985
1988 Suomen lehdistön historia. 7, Hakuteos Savonlinna-Övermarks tidning : sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985
1988 Suomen lehdistön historia. 1, Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905
1988 Suomen lehdistön historia 1-10
1988 Suomen lehdistön historia. 3, Sanomalehdistö sodan murroksesta 1980-luvulle
1988 Suomen lehdistön historia. 5, Hakuteos Aamulehti-Kotka nyheter : sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985
1987 Suomen lehdistön historia. 2, Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan
1984 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 3, Itsenäisyyden aika
1984 Oulun Wiikko-Sanomia 1829-1879 - Oulun lehdistön alkutaival
1984 Suomen autonomian synty : 1808-1819
1983 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 2, 1870-luvulta autonomian ajan loppuun
1983 Kumpujen yöstä : suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta nykyaikaan
1982 Taustasidonnaisuus ja maailmankuva : lehdistöhistorian tutkimusongelmia
1982 Helsinki kylpyläkaupunkina 1830-50 -luvuilla
1982 Suomen kulttuurihistoria. 3
1982 Helsinki kylpyläkaupunkina 1830 - 50 -luvuilla
1980 Muuttuva kylä : Turun yliopiston kylätutkimusryhmän loppuraportti
1980 Suomen kulttuurihistoria. 2
1979 Suomen kulttuurihistoria. 1
1976 Tutkimussuunnitelma 16.3.1976
1976 Sosiaalihistoria ja sen tutkimus
1974 Paikallishistoriantutkimus Skandinavian maissa
1972 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 I
1972 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965. 1
1970 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 II
1970 Keski-Suomen lehdistö 1. 1864-1885. - 2. 1886-1917
1970 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 1-2
1970 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 I-II
1964 Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaaa 1919-1939
1963 Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860
1962 Jyväskylä 125-vuotias : juhlakirja 1962
1962 Itsenäisen suomen ulkopolitiikan alkutaival
1960 Venäläinen sortokausi Suomessa
1958 Nurmijärven pitäjän historia 1-2 Asutus ja väestö - Itsenäisen Nurmijärven pitäjän vaiheet
1958 Nurmijärven pitäjän historia I osa - Asutus ja väestö
Suomen kulttuurihistoria 1-3
Nurmijärven pitäjän historia I-II

Ruotsi

VuosiKirjaVarasto
2009 Det autonoma Finlands födelse 1808-1819
1963 Finlands ofärdsår 1899-1917