VuosiKirjaVarasto
2010 Kummalasta Telkkään : sata vuotta Kustavin kesähistoriaa
2009 Vihreän lampun taika : Eero Tommila, kemisti
2008 Suomen autonomian synty 1808-1819
2008 Usko ja valistus : Niinisen perheen tarina
2003 Suomen tieteen vaiheet
2002 Suomen tieteen historia. 4, Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien
2001 Suomen tieteen historia. 1, Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle
2000 Suomen tieteen historia. 2, Humanistiset ja yhteiskuntatieteet
2000 Suomen tieteen historia. 3, Luonnontieteet, lääketieteet ja tekniset tieteet
2000 Suomen hallitsijat : kuninkaat, keisarit ja presidentit
1999 Sata vuotta tieteellisten seurain yhteistoimintaa
1999 Suuri adressi
1998 Miten meistä tuli historian tohtoreita
1998 Sanomia kaikille : Suomen lehdistön historia
1996 Edwin Linkomies : suomalainen vaikuttaja
1992 Tunne yliopistosi : puheita ja kirjoituksia
1992 Suomen lehdistön historia. 10, Aikakauslehdistön historia : aikakauslehdistön kehityslinjat
1991 Suomen lehdistön historia. 8, Aikakauslehdistön historia : yleisaikakauslehdet
1991 Suomen lehdistön historia. 9, Aikakauslehdistön historia : erikoisaikakauslehdet
1989 Herää Suomi : suomalaisuusliikkeen historia
1989 Suomen historiankirjoitus - Tutkimuksen historia
1989 Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia
1989 Suomen historiankirjoitus : tutkimuksen historia
1988 Suomen lehdistön historia. 1, Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905
1988 Suomen lehdistön historia. 3, Sanomalehdistö sodan murroksesta 1980-luvulle
1988 Suomen lehdistön historia 1-10
1988 Suomen lehdistön historia. 5, Hakuteos Aamulehti-Kotka nyheter : sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985
1988 Suomen lehdistön historia. 6, Hakuteos Kotokulma-Savon lehti : sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985
1988 Suomen lehdistön historia. 7, Hakuteos Savonlinna-Övermarks tidning : sanoma- ja paikallislehdistö 1771-1985
1987 Suomen lehdistön historia. 2, Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan
1984 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 3, Itsenäisyyden aika
1984 Oulun Wiikko-Sanomia 1829-1879 - Oulun lehdistön alkutaival
1984 Suomen autonomian synty : 1808-1819
1983 Kumpujen yöstä : suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta nykyaikaan
1983 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 2, 1870-luvulta autonomian ajan loppuun
1982 Taustasidonnaisuus ja maailmankuva : lehdistöhistorian tutkimusongelmia
1982 Suomen kulttuurihistoria. 3
1982 Helsinki kylpyläkaupunkina 1830 - 50 -luvuilla
1982 Helsinki kylpyläkaupunkina 1830-50 -luvuilla
1980 Suomen kulttuurihistoria. 2
1980 Muuttuva kylä : Turun yliopiston kylätutkimusryhmän loppuraportti
1979 Suomen kulttuurihistoria. 1
1976 Tutkimussuunnitelma 16.3.1976
1976 Sosiaalihistoria ja sen tutkimus
1974 Paikallishistoriantutkimus Skandinavian maissa
1972 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 I
1972 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965. 1
1970 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 II
1970 Keski-Suomen lehdistö 1. 1864-1885. - 2. 1886-1917
1970 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 1-2
1970 Jyväskylän kaupungin historia 1837-1965 I-II
1964 Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaaa 1919-1939
1963 Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860
1962 Jyväskylä 125-vuotias : juhlakirja 1962
1962 Itsenäisen suomen ulkopolitiikan alkutaival
1960 Venäläinen sortokausi Suomessa
1958 Nurmijärven pitäjän historia 1-2 Asutus ja väestö - Itsenäisen Nurmijärven pitäjän vaiheet
1958 Nurmijärven pitäjän historia I osa - Asutus ja väestö
Suomen kulttuurihistoria 1-3
Nurmijärven pitäjän historia I-II

Ruotsi

VuosiKirjaVarasto
2009 Det autonoma Finlands födelse 1808-1819
1963 Finlands ofärdsår 1899-1917