VuosiKirjaVarasto
2006 Verokirja
2004 Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva : kannustaako työttömyssturva yrittäjyyteen?
1999 Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys
1999 Työmarkkinoiden toimintaympäristön muutokset julkisen sektorin palkanmuodostuksen kannalta
1998 Työllistyneiden työsuhteiden kesto ja työvoimapolitiikka
1998 Työttömyysvakuutusmaksujen työttömyysriskin mukainen porrastus ja omavastuu
1998 Työttömyysvakuutusjärjestelmän EMU-puskurointi
1997 Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin
1995 Työllisyys ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen porrastaminen