VuosiKirjaVarasto
2013 Ylioppilastutkinnon kielikokeiden tulosten sijoittaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden taitotasoille
1998 Kielikoulutus Suomessa
1995 Arviointi ja koulutuksen laadun kehittäminen
1980 Englannin kielen perustavoitekokeet. 7.-8. lk/5, Tekstin ymmärtäminen 1 ; Tekstin ymmärtäminen 2
1980 Englannin kielen perustavoitekokeet. 7.-8. lk/6, Tilannepohjainen ymmärtämiskoe 1 ; Tilannepohjainen ymmärtämiskoe 2 ; Tilannepohjainen reagointi
1980 Englannin kielen perustavoitekokeet. 7.-8. lk/3, Kieltolauseet ; Kysymyslauseet
1980 Englannin kielen perustavoitekokeet. 7.-8. lk/4, Adjektiivien vertailu ; Prepositiot
1980 Kasvatus- ja opetusalan sanasto : suomi - englanti - suomi
1980 Englannin kielen perustavoitekokeet. 7.-8. lk/1, Sanastokoe 1 ; Sanastokoe 2 ; Sanastokoe 3
1980 Englannin kielen perustavoitekokeet. 7.-8. lk/2, Imperfekti ; Perfekti ; Virheiden tunnistaminen ja korjaaminen
1978 Englannin kielen perustavoitekokeet. 6-7. lk/4, Verbimuodot ; Have ja be
1978 Englannin kielen perustavoitekokeet. 6.-7. lk/5, Persoona- ja possessiivipronominit ; Konjunktiot
1978 Englannin kielen perustavoitekokeet. 6.-7. lk/1, Tilannepohjainen reagointi ; Keskustelukoe
1978 Englannin kielen perustavoitekokeet. 6.-7. lk/2, Sanasto ; Luetun ymmärtäminen ja sanasto
1978 Englannin kielen perustavoitekokeet. 6.-7. lk/3, Artikkelin käyttö ; Yksikkö ja monikko