VuosiKirjaVarasto
2002 Muutosten maailma. [4], Suomen historian käännekohtia : lukion historia
2000 Muutosten maailma. [3], Kansainväliset suhteet
2000 Muutosten maailma. [5], Valtarakennelmat, valtio ja yksilö
2000 Muutosten maailma : lukion historia. Esihistoria ja Ruotsin vallan kausi
2000 Muutosten maailma. 6, Käyttötietoa talouselämästä : valinnainen kurssi
1998 Muutosten maailma. Esihistoria ja Ruotsin vallan kausi
1998 Muutosten maailma. [6], Käyttötietoa talouselämästä : valinnainen kurssi
1995 Muutosten maailma. [4], Suomen historian käännekohtia
1995 Muutosten maailma. [1 ja 2], Ihminen, ympäristö ja kulttuuri ; Eurooppalainen ihminen
1994 Muutosten maailma : lukion historia. [1 ja 2], Ihminen, ympäristö ja kulttuuri ; Eurooppalainen ihminen
1993 Omalla linjalla 110 vuotta : [Kuopion puhelinyhdistys 1883-1993]
1992 Suomen lakien ja talouselämän muutoksia vuosina 1990-1991
1991 Luentoja Suomen historiasta ja Kuopion varhaisvaiheista
1990 Yhteiskuntatalous - yhteiskuntatieto
1990 Muutoksia maailmassa vuosina 1989-1990
1989 Historian dokumenttitehtäviä : opettajilta opettajille
1987 Kuopion teknillinen oppilaitos 100 vuotta, 1886-1986
1986 Peruskoulun uusi yhteiskuntaoppi
1985 Ammatillisten oppilaitosten taloustiedon perus- ja jatkokurssi
1984 Ammatillisten oppilaitosten yhteiskuntaoppi
1980 Merkantin yhteiskunta- ja talousoppi
1979 Yhteiskuntatalous. 1, Yhteiskuntaopillinen aines
1975 Yhteiskunta- ja talousopin työkirja
1975 Yhteiskuntatalous. 2, Työkirja
1975 Yhteiskuntatalous. 1, Työkirja
1973 yhteiskunta- ja taloustietous
1973 Yhteiskuntatietous
1973 Yhteiskuntatalous. 2, Kansantaloudellinen aines