VuosiKirjaVarasto
2006 Millaista ammattitaitokäsitystä WorldSkills-kilpailutehtävät edustavat?
2002 Uusi origo : ammatillinen matematiikka toisen asteen koulutukseen
2001 Innovatiivinen tiimi- ja verkostokoulu
2001 Koulun johtamishaaste
2001 Koulutuksen strateginen ja operationaalinen suunnittelu
2000 Uusi omega : ammatillinen fysiikka toisen asteen koulutukseen : tehtävien ratkaisut
1999 Uusi omega : ammatillinen fysiikka toisen asteen koulutukseen
1998 Uusi origo. Opettajan materiaali
1997 Uusi origo : ammatillinen matematiikka toisen asteen tekniikan koulutukseen
1997 Asiantuntijuutta oppimassa : ammattikorkeakoulupedagogiikkaa
1996 Tiimiorganisoitu koulu
1992 Ammattikasvatus
1991 Ammattipedagogiikka : perusteita ja sovelluksia
1991 Origo. 1-2, Yleis- ja erikoistumisjakson matematiikka : opettajan opas
1989 Omega. 2, Fysiikka : Lämpö, ääni, valo, säteily
1985 Ammattikoulun teknillisten alojen fysiikka. 1, Mekaniikka
1984 Ammattikoulun teknillisten alojen yleisjakson matematiikka
1983 Ammattikoulun teknillisten alojen yleisjakson matematiikka : opettajan ohjekirja : yleisjakson matematiikan oppimääräsuunnitelma (AKH 5.5.1982), mallikokeet ratkaisuineen, harjoitustehtävien ratkaisut
1982 Ammattikoulun teknillisten alojen erikoistumisjakson matematiikka
1982 Ammattikoulun teknillisten alojen yleisjakson fysiikka. 1, Mekaniikka
1981 Ammattikoulun teknillisten alojen erikoistumisjakson fysiikka : lämpöoppi : kvanttifysiikka
1980 Tiimiopetus (team teaching) ja sen soveltaminen ammattiopetukseen
1980 Ammattikoulun teknillisten alojen yleisjakson fysiikka. 2, Sähköoppi