VuosiKirjaVarasto
2006 Julkinen talous, rahoitus ja talouspolitiikka : Erkki Koskelan juhlakirja
1999 Työllisyys, työn verotus ja julkisen talouden tasapaino
1997 Rahapolitiikka Euroopan rahaliitossa
1995 Työllisyys ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen porrastaminen
1991 Increasing social returns, learning and "catastrophe" phenomena
1988 Raha, inflaatio ja talouspolitiikka
1980 Rationaaliset odotukset ja makropolitiikan mahdollisuudet = Rational expectations and the role of macroeconomic policy
1979 Varastovaraukset, verotus ja suhdannevaihtelut
1974 Makrotalouden epätasapaino, Barron ja Grossmanin analyysin tausta, rakenne ja arviointi