VuosiKirjaVarasto
2016 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 5, Tekniikan ja liikenteen ala
2016 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 11, Yhteenveto
2016 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 9, Muu koulutus (suojeluala)
2016 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 7, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
2016 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 10, Yleissivistävä koulutus
2015 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 3, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
2015 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 2, Kulttuuriala
2015 Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 1, Humanistinen ja kasvatusala
2010 Koulutus & työvoima : Helsingin seutu 2020 / osaamisella kohti tulevaisuutta
2003 Muuttoliike, työssäkäynti ja työvoimavarat Uudellamaalla
1998 Ammatillisen koulutuksen ennakointitiedon tarve : raportti kyselystä ja sen tuloksista
1996 Lukioon vai ei : tutkimus alueellisista eroista helsinkiläisten lukionkäynnissä ja lukiolakkautusten vaikutuksista
1994 Aikuiskoulutus Helsingissä
1991 Mitä lukion jälkeen : Helsingin ruotsinkielisistä lukioista 1985-87 valmistunieden ylioppilaiden jatkokoulutus
1990 Koulutus ja muuttuva ammattirakenne : laskelmia koulutustarpeesta ja ammattirakenteen muutoksesta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla vuoteen 2000
1987 Postikyselyyn vastaaminen : vastaukset contra vastaamishalukkuus kahdessa kyselyaineistossa
1984 Selvitys pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen tarpeesta vuoteen 1995