VuosiKirjaVarasto
2015 Kliinisen tutkimuksen etiikka : opas tutkijoille ja eettisille toimikunnille
2002 Parkinsonin taudin lääkehoito
1997 Epilepsiapotilaan lääkehoito