VuosiKirjaVarasto
2009 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta : kohti vähäpäästöistä Suomea
2009 Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2009.
2009 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä
2009 Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka : valtioneuvoston selonteko
2006 Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006.
2003 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia : valtioneuvoston periaatepäätös 27.11.2003
2002 Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoyksikön rakentamisesta
2001 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista / Statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen / [utgivare: Miljöministeriet, markanvändningsavdelninen]
1998 Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995
1997 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle. Osa 2, Reilu ja rohkea - vastuun ja osaamisen Suomi
1997 Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla 29.10.1993 : OH-KRA, ATR 72 & OH-PNJ, PIPER PA-23-250 Aztec : lennonjohtotoiminnan analyysi Helsinki-Vantaan lentoasemalla kolmen lentoturvallisuutta vaarantaneen tapauksen valossa
1997 Alueiden kehittämisestä annetun lain tavoitteiden toteutuminen : valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 8.4.1997
1997 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus : valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 17.3.1997
1996 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle. Osa 1, Suomi ja Euroopan tulevaisuus
1996 Valtioneuvoston selonteko sosiaaliturvasta : valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 5.11.1996
1993 Suomi, eurooppalainen maaseutumaa : valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle
1993 Valtioneuvoston kulttuuripoliittinen selonteko eduskunnalle
1993 Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko eduskunnalle syksyllä 1993.
1993 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle pankkituesta
1992 Suomen energiastrategia : valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko eduskunnalle
1991 Tutkintaselostus turkkilaisen Boeing 727 -lentokoneen TC-RUT aiheuttamasta vaaratilanteesta Helsinki-Malmin lentoaseman läheisyydessä 23.5.1991
1991 Valtion osallistuminen vesistöjen kunnostukseen : valtioneuvoston periaatepäätös = Statlig deltagande i restaureringen av vattendrag : statsrådets principbeslut
1990 Kestävä kehitys ja Suomi : valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista
1990 Palvelevampaan hallintoon : Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle julkisen hallinnon uudistamisesta
1990 Suomi ja Euroopan talousalue : Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle Suomen suhtautumisesta Länsi-Euroopan yhdentymiskehitykseen 1990.
1989 Tutkintaselostus Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella 23.2.1989 lentokoneelle Fairchild Swearingen Merlin III SA226T, N26RT tapahtuneesta lento-onnettomuudesta
1989 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Suomen suhtautumisesta Länsi-Euroopan yhdentymiskehitykseen