VuosiKirjaVarasto
1992 Miten työyhteisön toiminnan voi muuttaa : tapausesimerkkinä Kansa-yhtymän Porin toimisto
1990 Työn psykologinen tutkiminen ja kehittäminen
1989 Psykologinen työnopetus
1986 Konepaja-automaation haasteet koulutukselle
1985 Simulaatio työtaidon kehittäjänä
1984 Työn psyykkinen kuormittavuus : käsitteet, malli ja mittaaminen
1983 Vyyhden ahtamisen ja särmäyksen oppiminen : uusien psykologisten työnopastusmenetelmien kokeilu
1981 Miten johtamista voi tehostaa psykologisin keinoin?
1975 Teknillisen korkeakoulun opetushenkilöstön ajankäyttö, yhteydet korkeakoulun sisä- ja ulkopuolelle sekä mielipiteitä opettajan oikeusturvasta ja ilmapiirin innostavuudesta 1.-7.3.1970