Sarjassa esiintyvät teemat
Euroopan unioni, accounting, internal auditing, johtaminen, julkinen sektori, järjestöt, kirjanpito, konsernit, lainsäädäntö, laskentatoimi, organisaatiot, palvelut, riskienhallinta, service, tietämyksenhallinta, tilinpäätös, tilintarkastus, tuottavuus, yhdistysrekisterit, yritykset.

Kieli
Suomi, englanti


Suomi

TeosVarasto
Hankintojen johtaminen : ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan
Yhdistys ja säätiö : oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto
Älykäs julkinen organisaatio
Sisäinen tarkastus
Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä
Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
Saneerauskäytäntö
Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista
Hyvinvointiyrittäjän liiketoimintaopas : ammatinharjoittajasta yrittäjäksi
Esimiestyön avaimet : ihmisen kohtaaminen ja ohjaaminen
Yrittäjän taloushallinnon perusteet
Yritysten sopimus- ja vastuuketjut : sopimusten hallinta käytännössä
Myyntityön käsikirja
Maassa maan tavalla : opas globaalin Euroopan yritys- ja neuvottelukulttuureihin
Yrityksen ja yhteisön vastuuriskit : oikeudellisen riskienhallinnan perusteet
Yrityksen kriisinhallinta : johtajuus ja viestintä
Toimintolaskenta : avain tuottavampaan toimintaan
Pienyrityksen kehittymisen tiet
Vähennykset arvonlisäverotuksessa
Ota asiakasvalitus lahjana
Ristiriidat ja paradoksit luovat menestystä
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja
Internet-kaupan opas
Uusi osakeyhtiölaki käytännössä
Yrityksen perintäopas : miten periä saatavat ja turvata ne jo ennakolta
Julkisten hankintojen opas : Suomen hankintalainsäädäntö ja siihen perustuvat menettelyt
Konkurssikäytäntö
Uusjohtajuus : johtamisen myrskyisät tuulet
Hyödyt ja vaarat omaisuustuloverotuksessa yrityksen ja yrittäjän kannalta
Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös ja hallinto : tilinpäätös, konsernitilinpäätös, verotus ja vastuukysymykset sekä tilintarkastus
Kannattavuussuunnittelu ja -laskenta : budjetointi ja kannattavuus laskentaesimerkein
Uudet velkalait perinnässä
Arvonlisäverotus
Konsernitilinpäätös uusien säännösten mukaan
Yrityskaupan käsikirja
Luotot ja vakuudet
Saneeraus : yrityksen saneerauslaki käytännössä
Pääomaverotus käytännössä
Osakasyhtiö
Kirjanpitolaki käytännössä
Kannattavuussuunnittelu ja laskenta : budjetointi ja kannattavuus laskentaesimerkein
Yritysturvallisuuden kehittämisopas
Konkurssiyrityksen tunnistaminen ja saatavan takaisinsaanti
Älä osta paitaa tyhjältä mieheltä
Yrityksen luovutus ja sukupolvenvaihdos
Yritys, omistaja ja verotus
Miten ampua lonkalta osumatta varpaisiinsa : tee oikeita strategisia päätöksiä jatkuvasti
Uusi liikevaihtoverotus
Liikevaihtovero käytännön kirjanpidossa
Yrityksen rahoitusopas