Suomi

TeosOsaVarasto
Psychosocial factors as predictors for early retirement in patients with chronic low back pain121
Millaista palvelua ja kenelle? : vammaispalvelujen tarveselvityksen tuloksia119
Kuurojen nuorten ryhmäohjauskurssit118
Sopeutumisvalmennuksen vaikutus työklinikkatutkimuksen tavoitteisiin116
Työkyvyn aleneminen ilman sairautta? : keskustelualoite varhaiskuntoutuksen käynnistämisperusteista115
Toimintakyvyn mittarit kroonisen selkäkipupotilaan kuntoutuksen tukena112
Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja varhaiskuntoutuksen nousukausi?108
Helsinkiläiset suojatyöntekijät106
Mikä suomalaista miestä vaivaa? : vaikeasti työllistyviä terveysongelmaisia tutkitaan104
Varhaiskuntoutus yksilöllis-yhteisöllisenä toimintamuotona työpaikoilla96
Erityisluokkalaisten oppimisvaikeudet peruskoulun päätösvaiheessa95
Varhaiskuntoutujat kuntoutustutkimuksessa94
Päivähoitohenkilöstön elpymiskurssit : kokemuksia ja tutkimustuloksia93
Voiko suojatyö olla väylä kuntoutumiseen?89
Vajaakuntoiset tukityössä : tutkimus tukityöllistetyistä vajaakuntoisista Vantaalla, Porissa ja Kuusamossa marraskuussa 198888
Kuurojen nuorten ammatinvalintatilanne ja ammatillisen suunnittelun kehittämistarpeita87
Miten kuntoutusprosessi etenee työklinikkatutkimuksen jälkeen? : seurantatietoja Kuntoutussäätiön työklinikan asiakkaista86
Varhaiskuntoutussovellus Helsingin kaupungin kahdella laitoksella : kokemuksia työpaikan sisäisestä yhteistyömallista78
Sopeutumisvalmennuskurssi työklinikkatutkimusta edeltävänä vaiheena71
Alkoholi mielenterveysasemalle hoitoon hakeutuneiden naisten ongelmana38
A-tyyppinen käyttäytyminen ja sepelvaltimotautiin viittaavat oireet29
Kuntoutuksen kehitysvaiheista14
Varhainen interventio kuntoutuksen kehitystavoitteena13
Sairauspoissaolot Helsingin kaupungin satamalaitoksella ja vesilaitoksella8
Metallityöväen liiton kuntoloman jälkiseuranta6
Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminen5

Englanti

TeosOsaVarasto
Health locus of control beliefs and psychological distress as predictors for treatment outcome in low-back pain patients : results of a 3-month follow-up of a controlled intervention study111
Relationships between coping strategies, disability and pain levels in patients with chronic low back pain92
Coping strategies in low back pain : effects of severity of pain, situation, gender and duration of pain91
Increased spinal mobility in adolescents with bronchial asthma90
Determinants of pain behaviour in patients with chronic low back pain85
Psychological factors in the treatment of chronic low back pain : a follow-up study of a back school intervention84
Chronic low back pain in men 54-63 of age : correlations of physical measurements with the degree of trouble and progress after treatment39
Accuracy of measuring lateral flexion of the spine with a tape31
Vulnerability and social inequities in health : the case of Finland28