Sarjassa esiintyvät teemat
arviointi, edistäminen, elämänhallinta, elämänlaatu, gerontologia, henkinen hyvinvointi, hyvinvointi, hyvä elämä, ikääntyminen, ikääntyneet, kokemuksellisuus, kokemukset, psykiskt välbefinnande, resurssit, toimintakyky, vanheneminen, vanhukset, vanhustenhuolto, vanhuus, åldrande.

Kieli
Suomi, ruotsi
ISSN

1456-3363Suomi

TeosOsaVarasto
Vanhustyön nykytila ja tulevaisuus : esityksiä III gerontologian päivillä 30.-31.1.19981998, 1
Ikääntyvien terveysliikunnan suuntaviivat : valtakunnallinen kehittämisseminaari vaikuttajille 8.10.20024/2002
Ikääntyneen potilaan elämäntapa laitoksessa4/2001
Toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden, omaisten ja työntekijöiden arjessa : esityksiä VI Gerontologian päivillä 4.-5.5.20073/2007
Ikääntyvien elämänlaatu palvelutalossa : hyvä elämä ja elämän mielekkyys palvelutaloasukkaiden kokemana3/2002
Ikääntyminen ja mielen voimavarat : seminaariesityksiä 29.-30.11.2010 = Ageing and mental health : seminar presentations 29-30 Nov 20102/2011
Ikääntymistutkimus ja tutkimuksen peruslähtökohdat : seminaariesityksiä 1.-2.12.20082/2009
Ikääntyneiden arki : näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin2/2007
Elämäni ikimuistoisin päivä : suomalaisten ikäihmisten kirjoituksia2/2006
Ikääntyvien arjen ja elämänlaadun tutkimus : seminaariesityksiä 12.-13.10.2004 = Researching ageing and the quality of life : seminar presentations 12-13 October 20042/2005
Iäkkäät ja ulkona liikkuminen : seminaariesityksiä 14.10.20032/2004
Ikääntyminen ja sosiaalinen pääoma : seminaariesityksiä 9.4.2003 = Åldrandet och det sociala kapitalet : seminarieföredrag 9.4.20032/2003
Vanheneminen etnisissä vähemmistöryhmissä2/2001
Toimintakyky, hyvinvointi ja elämänlaatu : esityksiä työseminaarissa 2.-3.5.20002/2000
Ajatuksia toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen1/2014
Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi : katsaus kirjallisuuteen1/2013
40 vuotta hyvän vanhenemisen asialla : Kuntokallio-säätiöstä Ikäinstituutin säätiöön1/2012
Ikääntyminen ja kulttuuri : kohti seniorikulttuuria1/2011
Ikääntyminen ja ruumiillisuus : seminaariesityksiä 30.11.-1.12.2009 = Ageing and body : seminar presentations, 30 Nov - 1 Dec 20091/2010
Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tukeminen1/2009
Kokemus ja kokemuksellisuus ikääntyessä : seminaariesityksiä 26.-27.11.20071/2008
Ikääntyminen ja sukupuoli : seminaariesityksiä 20.-21.11.20061/2007
Ikääntyvien elämäntyylit : seminaariesityksiä 13.-14.10.20051/2006
Kokemuksia vanhuspsykiatrisen osaamisen kehittämisestä : Suomen psykogeriatrisen yhdistyksen Palkeet-projektin loppuarviointi1/2005
Tutkimusetiikka gerontologiassa : seminaariesityksiä 13.-14.10.2003 = Research ethics in gerontology : seminar presentations 13-14 October 20031/2004
Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn arviointi : esitutkimus mittausmenetelmistä1/2002
Vanhuspotilaan sairaalasta kotiuttaminen potilaan ja omaisen kokemana1/2001
Suomalaisia toimintatutkimusviitteitä1/2000
Laitoshoidon nykytilanne ja tulevat näkymät : esityksiä työseminaarissa 4.-5.5.1999 = Situation and prospects in residential care : workshop presentations 4-5 May 19991/1999