Sarjassa esiintyvät teemat
Suomi, erityiskasvatus, erityisopetus, erityispedagogiikka, inkluusio, integraatio, kehittäminen, kirjallisuudenhistoria, kirjallisuudentutkimus, kuntoutus, lapset, nuoret, opetus, opetusmenetelmät, oppimisvaikeudet, tieto- ja viestintätekniikka, tutkimus, vammaiset, viestintä, vuorovaikutus.

Kieli
Suomi


TeosOsaVarasto
Sosiaalityön käytäntötutkimus128
Venäläisen kirjallisuuden historian pääpiirteet (1056-1991)73
Erityispedagogiikka ja kouluikä72
Kuulonkuntoutuksen käytännöt muutoksessa71
Oppiva organisaatio : oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen69
Ihmisten eläinkirja : muuttuva eläinkulttuuri66
Yksilöksi ryhmässä : ryhmäanalyysi suomalaisessa terapiatyössä65
Särkyvä arki : naturalismin juuret suomalaisessa kirjallisuudessa64
Taitavan kirjoittajan kielenhuolto59
Sulautuva opetus : uusi tapa opiskella ja opettaa55
Yhteiskunnallinen lääketutkimus : ideasta näyttöön50
Perhesuhteet puntarissa43
Kulutuksen pitkä kaari : niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin42
Sosiaalialan normatiivinen perusta36
Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja : kaaoksesta arjen hallintaan33
Innovaatiomedia : journalismi tulevaisuuden tekijänä30
Venäjän kulttuurihistoria28
Paikan estetiikka : eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa26
Satiiri : johdatus lajin historiaan ja teoriaan25
Vastarinta / resistanssi : konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina24
Verkkoviestintäkirja20
Taitava kirjoittaja13
Kommunikoinnin häiriöt : syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita12
Kansalaisuuden ääriviivoja : hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernilla ajalla9
Luki-vaikeudesta luki-taitoon8
Runousopin perusteet7
Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus2
Yhtenäisen peruskoulun menestystarina
Kuulon ja kielen kuntoutus : vuorovaikutuksesta kommunikointiin