Sarjassa esiintyvät teemat
Heidegger Martin, Kant Immanuel, Platon, esseet, estetiikka, estetik, etiikka, feministinen kirjallisuudentutkimus, filosofi, filosofia, kapitalismi, kirjallisuudentutkimus, kirjallisuus, metafysiikka, moraali, poliittinen filosofia, politiikka, psykoanalyysi, taidefilosofia, valokuvataide.

Kieli
Suomi


TeosOsaVarasto
Foucault/Nietzsche89
Vapautunut katsoja
Seutu joka ei ole paikka : kapitalismi ja metropoli
Velkaantunut ihminen
Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta
Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia
Filosofian puolesta : kaksi manifestia
Viestinnän ajatus ja moderni aika
Johdatus Hegelin lukemiseen : vuosien 1933-1939 luennot Hengen fenomenologiasta École des Hautes Étudesissa
Moniselitteisyyden etiikka
Perinnöttömien perinne : Marx ilman marxismia
Maallikkoanalyysin kysymys : keskusteluja puolueettoman kanssa
Kantin kriittinen filosofia
Johdatus metafysiikkaan
Erimielisyys : politiikka ja filosofia
Naiivista ja sentimentaalisesta runoudesta
Kriittisiä ja kliinisiä esseitä
Anti-Oidipus : kapitalismi ja skitsofrenia
Uudistuminen ja ihmisyys : luentoja ja esseitä
Valokuvan tapahtuma
Kenen tahansa politiikka : kohti ulossulkematonta demokraattista yhteisöä
Natsimyytti
Kirje "humanismista" sekä Maailmankuvan aika
Elämät sanoissa : eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarrauten, Durasin, Robbe-Grillet'n ja Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä
Tulkinnan teoria : diskurssi ja merkityksen lisä
Filosofien ystävyys : Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy ja yhteisön kaksi mieltä
Mahdottoman rajoilla : Derrida ja psykoanalyysi
Lapsuus ja auktoriteetti : pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen
Poliittinen teologia : neljä lukua suvereenisuusopista