Sarjassa esiintyvät teemat
Heidegger Martin, Kant Immanuel, Platon, esseet, estetiikka, estetik, etiikka, feministinen kirjallisuudentutkimus, filosofi, filosofia, kapitalismi, kirjallisuudentutkimus, kirjallisuus, metafysiikka, moraali, poliittinen filosofia, politiikka, psykoanalyysi, taidefilosofia, valokuvataide.

Kieli
Suomi


TeosOsaVarasto
Foucault/Nietzsche89
Vapautunut katsoja
Seutu joka ei ole paikka : kapitalismi ja metropoli
Velkaantunut ihminen
Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia
Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta
Viestinnän ajatus ja moderni aika
Johdatus Hegelin lukemiseen : vuosien 1933-1939 luennot Hengen fenomenologiasta École des Hautes Étudesissa
Filosofian puolesta : kaksi manifestia
Moniselitteisyyden etiikka
Perinnöttömien perinne : Marx ilman marxismia
Kantin kriittinen filosofia
Johdatus metafysiikkaan
Maallikkoanalyysin kysymys : keskusteluja puolueettoman kanssa
Erimielisyys : politiikka ja filosofia
Naiivista ja sentimentaalisesta runoudesta
Anti-Oidipus : kapitalismi ja skitsofrenia
Kriittisiä ja kliinisiä esseitä
Uudistuminen ja ihmisyys : luentoja ja esseitä
Valokuvan tapahtuma
Kenen tahansa politiikka : kohti ulossulkematonta demokraattista yhteisöä
Natsimyytti
Kirje "humanismista" sekä Maailmankuvan aika
Tulkinnan teoria : diskurssi ja merkityksen lisä
Elämät sanoissa : eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarrauten, Durasin, Robbe-Grillet'n ja Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä
Mahdottoman rajoilla : Derrida ja psykoanalyysi
Filosofien ystävyys : Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy ja yhteisön kaksi mieltä
Lapsuus ja auktoriteetti : pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen
Poliittinen teologia : neljä lukua suvereenisuusopista