VuosiKirjaVarasto
2016 Vedenpaisumuksen aikaan
2015 Nummi palaa
2013 Kadonnut joki
2009 Eljas Erkko : vaikenematon valtiomahti
2005 Ylistarolaisten historia
1998 Sanomia kaikille : Suomen lehdistön historia
1996 Yleisradion historia. 2. osa, 1949-1996 : aikansa oloinen
1991 Rakentamistalous. 1, Rakennusalan yritystalous
1988 Julistajasta keskustelijaksi : Turun päivälehti ja sen edeltäjät 1898-1988
1988 Tietokoneavusteinen rakennus
1987 Joukkoviestintä Pohjoismaissa 1987 : tutkimusta ja keskustelua tiedotusvälineistä
1987 Puoluepolitiikka ja uutisjournalismi muuttuvilla lehtimarkkinoilla - eripainos teoksesta Suomen lehdistön historia 2
1982 PUOLUEEN ASEET : Maalaisliiton sanomalehdistön synty ja sen asema puolueessa ja sanomalehtimarkkinoilla 1906-1916
1980 Köyliön historia II 1850-1975
1980 Köyliön historia. 2, 1850-1975
1978 Pientalojen tuotantoedellytysten parantaminen : tuotantotapaselvitys
1976 Sanomalehtien määrä ja ilmestymistiheys
1976 Tietoja lehtiarkistoista
1976 Sanomalehdistön kaksi vuosisataa kuvina
1975 Vesihuollon taloudellisuus
1974 Talonrakennustuotannon kausivaihtelut
1968 Suomen vesivoima