Suomi

TeosOsaVarasto
Viemäriverkoston suunnittelumalli : mallin testaus25 C
Viemäriverkoston suunnittelumalli : yleisosa25 A
Raudan ja mangaanin poisto pohjavedestä jälleen-imeytysmenetelmällä37
Tekopohjaveden muodostaminen34
Ilmastustehon mittaus merkkiainemenetelmällä33
Viemärien vuotokohdat ja niiden merkitys vuodon määrään31
Erillisviemäröintiverkon runkoviemärien tehonlisäys ja simulointimalli suunnittelumenetelmänä27
Juomaveden haju- ja makuhäiriöt ja niiden torjunta26
Jätevesilietteen hyödyntämisen perusteet21
Haja-asutuksen viemäröinti ja jätehuolto20
Sekaviemäröintiverkoston tehonlisäys ja simulointimalli suunnittelumenetelmänä19
Vedenjakelujärjestelmän toiminnallinen suunnittelu16
Jäteveden puhdistamojen hydrauliikan ja dynamiikan tutkiminen merkkiainetekniikalla15
Vesihuollon edellyttämä vesistötutkimus14
[Viemärilaitoksen systeemianalyysi]13
Menetelmä taajamien vesihuollon toteuttamisasteen ja kehityksen arvioimiseksi11
Yhdyskuntien jätehuollon nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät10
Jätehuollon esimerkkisuunnitelman laatiminen keskisuurille kunnille9
Vesi- ja jätehuollon laitteiden julkinen testaus8
Maidonjalostusteollisuuden jätevesikuormitus ja jätevesien käsittelymahdollisuudet7
Teurastamojen ja lihanjalostuslaitosten jätevesikuormitus ja jätevesien käsittelymahdollisuudet6
Ammoniakin poisto pohjavedestä5
Jätevedenpuhdistamojen allastilojen kattaminen4
Vedenkulutuksen vaihtelut2
Vesihuollon taloudellisuus1

Ruotsi

TeosOsaVarasto
Bandsedimentator18