Sarjassa esiintyvät teemat
balances of books, bookkeeping, consolidated companies, johtaminen, kannattavuus, kirjanpito, konsernit, laatu, laskentatoimi, management, markkinointi, organisaatio, standardit, strategia, taxation, tilinpäätös, tuottavuus, verotus, yritykset, yritystoiminta.

Kieli
Suomi, englanti


Suomi

TeosOsaVarasto
Näin myyt : myyntitaidon käsikirja98
Organisaatiopsykologia96
Palveluyrityksen johtaminen93
Tieto yrityksen voimavarana92
Mikrotietokoneet yrityksessä90
Organisaatio ja johtaminen89
Esimies, tavoite ja vuorovaikutus : assertiivinen viestintä työelämässä87
Yrityksen kilpailustrategia85
Asiakasohjautuva palveluyritys84
Miten palveluja markkinoidaan82
Ostotoiminnan kehittäminen81
Esimiestyö palveluyrityksessä79
Ulkomainen rahoitus ja valuuttastrategia71
Tulosjohtaminen67
Liiketoiminnan kehittäminen liikeidean pohjalta66
Tehokkuutta ajankäyttöön60
Strateginen suunnittelu : tavoitteet ja menetelmät50
Suomen talouselämän rakenne ja kehitystekijät48
Tilinpäätösanalyysi46
Luova yritysjohto44
Johtamiskoulutus yrityksessä43
Organisaatiokäyttäytymisen perusteet39
Taloudellinen päätös34
Kvantitatiivisen suunnittelun perusteet31
Miten organisaatiot toimivat28
Organisaation kehittäminen26
Menestyvä yritys ja sen ympäristö19
Henkilöstöhallinto ja työpsykologia14
Operatiivinen laskentatoimi : Johdatus perusteisiin ja hyväksikäyttöön12
Liiketaloustiede3
Palvelujen johtaminen ja markkinointi
Asiakaslähtöinen kilpailustrategia
Konsernin verosuunnittelu
Sijoittajasuhteet johdon vastuuna
Tilintarkastusprosessi käytännössä
Strateginen ajautuminen
Konsernitilinpäätöksen laadinta
Strategiasta tuloksiin : tehokas johtamisjärjestelmä
Rahoitusstrategia : modernin rahoitusoikeuden luomat mahdollisuudet
Siirtohinnoittelu
Kirjanpitolaki : kommentaari
Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan
Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju : kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä
Työhyvinvointi tuloksentekijänä
Ammattina esimies
Asiakkaan ja brändin vuorovaikutus : miten johtaa brändin arvoprosesseja?
Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä
Strateginen ajattelu
Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö : IFRS-raportointi
Yritys sijoittajamarkkinoilla : sijoittajasuhdetoiminnan haasteet ja mahdollisuudet